ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki
Tel. (89) 742 22 78  Fax. (89) 741 38 90
gops@piecki.com.pl
GOPS Piecki
AKTUALNOŚCI 2016
Zarządzenie Nr  01 /2016
z dnia 15 stycznia 2016 r.
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2016 r.
1. Zarządzenie Nr 1/2016
2. Oferta realizacji zadania publicznego
3. Formularz zgloszenia uwag
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza do korzystania z darmowego internetu poprzez infomat zainstalowany w tutejszym ośrodku  który został sfinansowany z projektu  "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim".  W okolicach lokalizacji infomatów istnieje również możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do internetu, tzw. wi-fi.
Z internetu można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515
          Sprawozdanie z  
      działalności GOPS w
      Pieckach za 2009 rok
    
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2010 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2011 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2012 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2013 rok.

Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2014 rok.
Portal Funduszy Europejskich
Wykaz instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu Mrągowskiego.
HARMONOGRAM OBCHODÓW XVII WARMIŃSKO - MAZURSKICH DNI RODZINY POD HASŁEM: "RODZINA DROGOWSKAZEM ŻYCIA" ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PIECKI
MAJ - CZERWIEC

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach jest uczestnikiem Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Informacja o podpisaniu umowy na realizacje zadania publicznego profilaktyki problemow alkoholowych
KOMUNIKAT - PROGRAM RODZINA 500

W związku z przygotowaniami do realizacji Programu Rodzina 500+ informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach.
Więcej >>
HARMONOGRAM  ZAJĘĆ

Placówek Wsparcia Dziennego działających w formie:
1.świetlicy opiekuńczo- wychowawczej „Mrowisko” w Nawiadach
2.zajęć opiekuńczo- wychowawczych w świetlicach wiejskich
3.Grup Zabawowych
4.Punktu wolontariatu „Pomocna Dłoń”
prowadzonych przez GOPS Piecki
w 2016 r.
(od dnia 01.04.2016r.)
Organ prowadzący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
Dnia  08.03.2016r  o godz. 11ºº - 14 ºº   odbędą  się  warsztaty ( dietetyczne i/ edukacji ekonomicznej/ kulinarne) dla  podopiecznych    Gminnego   Ośrodka    Pomocy  Społecznej w Pieckach. Warsztaty  odbędą  się  w  świetlicy  GOPS w  Pieckach  przy  ulicy  Zwycięstwa 35/2.
Warsztaty  realizowane  są w  ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015.

Podczas  warsztatów  podopieczni  Stowarzyszenia  będą  mogli  zapoznać  się  z  zasadami prawidłowego odżywiania i  oddziaływaniem żywienia na  zdrowie. Dodatkowo poznają zasady planowania jadłospisu dla siebie i całej rodziny z uwzględnieniem darów żywnościowych

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piecki na lata 2016-2022
Więcej >>
KAMPANIA BPROFILAKTYCZNA
"KIEROWCO ZACHOWAJ TRZEŹWOŚĆ NA LĄDZIE I NA WODZIE"

W ramach Kampanii profilaktycznej "Kierowco - zachowaj trzeźwość na lądzie i na wodzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach i Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie w dniu 13 maja 2016r. (piątek) w godzinach popołudniowych przeprowadzi akcję pn. "Stop pijanym kierowcom". Ponieważ zbliża sie okres letni, wzmożonego ruchu drogowego oraz zagrożenie ze strony osób wsiadających za kierownicę pod wpływem alkoholu, postanowiliśmy prowadzić działania edukacyjne i kontrolne zmierzające do wyeliminowania z ruchu kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu i środków o podobnym działaniu. Akcja prowadzona będzie przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieckach, ul. Zwycięstwa 35/2. Do akcji przyłączą się również wolontariusze "Pomocna dłoń"  z Piecek i Nawiad.
Akcja (1)
Program wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW  W GMINIE PIECKI

W dniach 6,7 maja 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu  40 godzinnego programu wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW . Kolejne spotkanie odbędzie się w terminie - 19,20 maja 2016r. Odbiorcami szkolenia są nauczyciele, pedagodzy, animatorzy lokalni i rodzice z gminy Piecki (14 uczestników).
Program powstał i funkcjonuje w ramach szeroko rozumianego Programu Pomocy Rodzinie, wpisany jest w Program Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016. Rekomendowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie prowadzi P. Ewa G. Smolińska - wieloletni psycholog, wojewódzki koordynator programu "Szkoła dla rodziców". 
Program "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" wskazuje profilaktykę zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Ujawnia rolę dialogu jako  podstawę budowania relacji międzyludzkich i wychowania. Przedstawia  zasady,  normy,  wartości  i ograniczenia jako niezbędne warunki wychowania.  Ważnym aspektem są również uczucia, ich rola  oraz umiejętności ich rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z nimi. Niezmiernie ważne w "zdrowych" relacjach z dziećmi jest nazywanie swoich uczuć, mówienie o nich otwarcie. Dziecko przez samo nasze zachowanie nie wie dlaczego jesteśmy w danym momencie źli, niezadowoleni, uważa, że to przez nie, tym samym czuje się niechciane i odepchnięte.  Program prezentuje wychowanie przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania) do samodyscypliny, co jest bardzo istotne,  gdyż  dziecko karę uważa za atak. Szkolenie uczy rozwiązywania sytuacji problemowych i konfliktów przez empatyczne podpowiedzi (które wzmacniają więzi z dzieckiem, powodują, że dziecko się do nas zbliży i przyjdzie z każdym problemem). Udział w szkoleniu finansowany jest z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki  na 2016r.

Sekretarz GKPiRPA
Marta Deptuła
Szkola dla rodzicow (1) Szkola dla rodzicow (2)
ZHP 1 (1) ZHP 1 (2) ZHP 1 (3)
ZHP 4 ZHP 5
Z Januszem Korczakiem, patronem Komendy Hufca ZHP w Mrągowie- w świetlicach,  w Pieckach i okolicach

Komenda Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Mrągowie obchodziła święto swojego patrona Janusza Korczaka. Z tej  okazji 16 kwietnia b.r. ponad 30 -osobowa  grupa harcerzy wraz z Komendantem  hm ks. Józefem Bachem i dh Barbarą Strzałkowską oraz innymi druhami i  druhnami  odwiedzili  świetlice wiejską w Głógnie,   Punkt  Wolontariatu ,, Pomocna Dłoń” działający  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Piecek  oraz  świetlicę  wiejskiej w  Lipowie. Wspólnie z dziećmi i młodzieżą uczęszczającą na zajęcia organizowane w tych  świetlicach, harcerze i harcerki  świętowali  święto swojego patrona niosąc przeslanie myśli pedagogii swojego patrona.
W świetlicy  wiejskiej  w Głognie czekała wraz z dziećmi i rodzicami nasza animatorka zajęć,  Pani Małgosia Prusaczyk. Harcerze opowiadali  dzieciom i ich rodzicom o swojej działalności i patronie hufca, uczyli swoich pląsów i zabaw. Następnie udali się do świetlicy Klubu Integracji Społecznej działającego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, gdzie grupa wolontariuszek z Punktu Wolontariatu  „Pomocna Dłoń” przyjęła ich najlepiej jak umiała. Kierownik GOPS Teresa Nowacka podziękowała za przybycie oraz dobrą współpracę ZHP z GOPS. Dziewczęta z wolontariatu pod opieką Pani Justyny Giers i Marty Deptuły, przygotowały prezentację multimedialną w której przedstawiły swój dotychczasowy plan działania, a także przygotowały  herbatkę i super kanapeczki ze zrobioną przez siebie marmoladką z jabłuszek. Nie zabrakło wspólnego śpiewu i rozmowy. Następnie wszyscy autokarem udaliśmy się do świetlicy wiejskiej w Lipowie, gdzie znów dzieci zostały się z  sylwetką Janusza Korczaka oraz nauczyły się pląsów i śpiewu harcerskich i zuchowych piosenek przy dźwiękach gitary druha Grzegorza Piątek.   Na świeżym powietrzu również nie zabrakło wspólnych zabaw i śpiewu, oraz prowadzonej przez Panią Martę Deptuła i Panią Justynę Giers terenowej gry integracyjnej ,, Ekspedycja”. Głównym punktem spotkania było oczywiście przygotowane prze animatorkę zajęć świetlicowych Panią Agnieszkę Wasyk , tradycyjne harcerskie  ognisko zapalane ,, jedną zapałką”. Pani Barbara Strzałkowska opowiedziała o tym z jakim szacunkiem harcerze powinni odnosić się do ognia i omówiła wiele  innych zasad.
Było to wspaniałe doświadczenie i mile spędzony czas zarówno dla zuchów, harcerzy jak  też i naszej młodzieży zaangażowanej w wolontariat. Mamy nadzieję, że wraz z wiosną na terenie gminy Piecki  ,, wyrosną” nowe drużyny zuchowe i harcerskie, których aktywne działanie będzie alternatywną formą spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży ( będą sposobem na   nudę i siedzenie przez komputerem).  Serdecznie zapraszamy , a Komendantowi Hufca ZHP w Mrągowie hm ks. J. Bach, druhnie Basi Strzałkowskiej i wszystkim  druhnom i druhom, oraz zuchom i harcerzom, bardzo dziękujemy za przyjazd do nas i wspaniałe chwile spędzone razem.

Dzieci, młodzież , wolontariuszki
oraz
pracownicy  GOPS w Pieckach
Artykuły zamieszczone w Kurierierze Mrągowskim na temat naszych działań