ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki
Tel. (89) 742 22 78  Fax. (89) 741 38 90
gops@piecki.com.pl
GOPS Piecki
AKTUALNOŚCI 2016
Zarządzenie Nr  01 /2016
z dnia 15 stycznia 2016 r.
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2016 r.
1. Zarządzenie Nr 1/2016
2. Oferta realizacji zadania publicznego
3. Formularz zgloszenia uwag
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza do korzystania z darmowego internetu poprzez infomat zainstalowany w tutejszym ośrodku  który został sfinansowany z projektu  "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim".  W okolicach lokalizacji infomatów istnieje również możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do internetu, tzw. wi-fi.
Z internetu można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515
          Sprawozdanie z  
      działalności GOPS w
      Pieckach za 2009 rok
    
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2010 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2011 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2012 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2013 rok.

Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2014 rok.
Portal Funduszy Europejskich
Wykaz instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu Mrągowskiego.
HARMONOGRAM OBCHODÓW XVII WARMIŃSKO - MAZURSKICH DNI RODZINY POD HASŁEM: "RODZINA DROGOWSKAZEM ŻYCIA" ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PIECKI
MAJ - CZERWIEC

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach jest uczestnikiem Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Informacja o podpisaniu umowy na realizacje zadania publicznego profilaktyki problemow alkoholowych
NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZEREFERENT DS. REALIZACJI ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIECKACH
1. Zalacznik nr 1 - Ogloszenie - nabor na stanowisko urzednicze
2. Zalacznik nr 2 - Oswiadczenie
3. Zarzadzenie nr 4
KOMUNIKAT - PROGRAM RODZINA 500

W związku z przygotowaniami do realizacji Programu Rodzina 500+ informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach.
Więcej >>
HARMONOGRAM  ZAJĘĆ

Placówek Wsparcia Dziennego działających w formie:
1.świetlicy opiekuńczo- wychowawczej „Mrowisko” w Nawiadach
2.zajęć opiekuńczo- wychowawczych w świetlicach wiejskich
3.Grup Zabawowych
4.Punktu wolontariatu „Pomocna Dłoń”
prowadzonych przez GOPS Piecki
w 2016 r.
(od dnia 08.02.2016r.)
Organ prowadzący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
Dnia  08.03.2016r  o godz. 11ºº - 14 ºº   odbędą  się  warsztaty ( dietetyczne i/ edukacji ekonomicznej/ kulinarne) dla  podopiecznych    Gminnego   Ośrodka    Pomocy  Społecznej w Pieckach. Warsztaty  odbędą  się  w  świetlicy  GOPS w  Pieckach  przy  ulicy  Zwycięstwa 35/2.
Warsztaty  realizowane  są w  ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015.

Podczas  warsztatów  podopieczni  Stowarzyszenia  będą  mogli  zapoznać  się  z  zasadami prawidłowego odżywiania i  oddziaływaniem żywienia na  zdrowie. Dodatkowo poznają zasady planowania jadłospisu dla siebie i całej rodziny z uwzględnieniem darów żywnościowych

Protokół

z otwarcia ofert, złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 25 lutego 2016r. przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach  n a b ó r kandydatów na stanowisko urzędowe- Referent ds. realizacji świadczeń wychowawczych
OGŁOSZENIE
o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
Referent ds. realizacji świadczeń wychowawczych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach
Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piecki na lata 2016-2022
Więcej >>