----------------------------------------------------------
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2010 rok.
-----------------------------------------------------------
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza do korzystania z darmowego internetu poprzez infomat zainstalowany w tutejszym ośrodku  który został sfinansowany z projektu  "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim".  W okolicach lokalizacji infomatów istnieje również możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do internetu, tzw. wi-fi.
Z internetu można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515
-----------------------------------------------------
Statut GOPS Piecki
-------------------------------------------------------
Wykaz instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu Mrągowskiego.
-------------------------------------------------------
Portal Funduszy Europejskich
----------------------------------------------------------
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2011 rok.
----------------------------------------------------------
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2012 rok.
Bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców gminy Piecki
ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki
Tel. (89) 742 22 78  Fax. (89) 741 38 90
gops@piecki.com.pl
GOPS Piecki
HARMONOGRAM OBCHODÓW XVI WARMIŃSKO - MAZURSKICH DNI RODZINY POD HASŁEM: "RODZINA FUNDAMENTEM ŻYCIA SPOŁECZNEGO" ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PIECKI
MAJ - CZERWIEC

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
          Sprawozdanie z  
      działalności GOPS w
      Pieckach za 2009 rok
    
-----------------------------------------------------------
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach
ogłasza nabór na stanowisko pracy
ASYSTENTA RODZINY
08.01.2015 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza do składania oferty cenowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego na zeson grzewczy 2015 w ilości 11.000 l
dla GOPS Piecki   
29.01.2015 r.
Ogłoszenie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaproszenie do składania oferty cenowej