AKTUALNOŚCI 2018
Portal Funduszy Europejskich
Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko - mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach jest uczestnikiem Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
HARMONOGRAM OBCHODÓW XIX WARMIŃSKO - MAZURSKICH DNI RODZINY POD HASŁEM: "MIŁOŚĆ W RODZINIE NIGDY NIE ZGINIE" ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PIECKI
Sprawozdania z działalności GOPS w Pieckach
Witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieckach
Back
Next
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piecki na lata 2016 - 2022
GOPS jako realizator i koordynator działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Na Lata 2015-2018 podjął współópracę i przyłączył się do działań prowadzonych przez Komendę Powiątową Policji w Mrągowie

MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Piecki na lata 2017-2020
SKIEROWANIE DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PIECKACH
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017:

Przeprowadzenie diagnozy społecznej z zakresu stosowania środków psychoaktywnych w postaci alkoholu, narkotyków w tym dopalaczy.

Ogłoszono w dniu:
04.12.2017 - Ogłoszenie o konkursie ofert
04.12.2017 - Załaczniki nr 1,2,3
27.12.2017 - Protokół z otwarcia ofert
28.12.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
02.01.2018 - Informacja o zawarciu umowy
Więcej-->
BEZPŁATNA INFOLINIA DLA BEZDOMNYCH
ZAPYTANIE OFERTOWE
"Przygotowanie i dostawa posiłków szkolnych dla uczniów szkół na terenie gminy Piecki"

Ogłoszono w dniu:
13.12.2017 - Zapytanie ofertowe
13.12.2017 - Załaczniki nr 1,2,3,4,4a,4b
21.12.2017 - Protokół z otwarcia ofert
29.12.2017 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
02.01.2018 - Informacja o zawarciu umowyWięcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2018 r, w ilości 4000 l

Ogłoszono w dniu:
29.12.2017 - Zapytanie ofertowe
29.12.2017 - Oferta
24.01.2018 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Więcej-->
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Przedmiot zamówienia
wyłonienie wychowawcy podwórkowego do realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej dla dzieci i rodziców na bazie świetlic wiejskich na terenie gminy Piecki


Ogłoszono w dniu:
03.01.2018 - Zapytanie Ofertowe
03.01.2018 - Oferta
03.01.2018 - Ramowy program zajęć
12.01.2018 - Protokół z otwarcia ofert
12.01.2018 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
16.01.2018 - Informacja o zawarciu umowy
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Przedmiot zamówienia
wyłonienie wychowawcy/pedagoga specjalisy ds. wspierania rodziny i dziecka do prowadzenia zajęć w placówce wsparcia dziennego świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Mrowisko w Nawiadach


Dodano w dniu:
03.01.2018 - Zapytanie Ofertowe
03.01.2018 - Oferta
03.01.2018 - Ramowy program zajęć
12.01.2018 - Protokół z otwarcia ofert
12.01.2018 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
16.01.2018 - Informacja o zawarciu umowy
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Przedmiot zamówienia
wyłonienie specjalistów: specjalista ds. terapii, psycholog, specjalista ds. mediacji i poradnictwa rodzinnego, pielęgniarka do Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz dotkniętych przemocą w rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach,


Ogłoszono w dniu:

04.01.2018 - Zapytanie Ofertowe
04.01.2018 - Oferta
16.01.2018 - Protokół - Specjalista ds. mediacji i poradnictwa rodzinnego
16.01.2018 - Protokół - Psycholog
16.01.2018 - Ogłoszenie o wyborze - Specjalista ds. mediacji i poradnictwa rodzinnego
16.01.2018 - Ogłoszenie o wyborze - Psycholog
16.01.2018 - Informacja o zawarciu umów
25.01.2018 - Informacja do zapytania ofertowego z dnia 4 stycznia 2018
Więcej-->
Katalog wsparcia rodzin
Więcej-->
KIS ULOTKA str 1
KIS ULOTKA str 2
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZY GOPS W PIECKACH - ULOTKA INFORMACYJNA
Oferta KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
działającego w strukturze GOPS  w Pieckach
Więcej-->
Ferie Nawiady
Ferie w świetlicy "Mrowisko" w Nawiadach
Profilaktyka na wesoło pod hasłem; ,, Pieśni czas łączy nas”

spotkanie z artystą oraz warsztaty muzyczne w stylu country z Cezarym Makiewiczem w GOPS w Pieckach
W dniu 26 stycznia 2018 r. w Klubie Integracji Społecznej działającym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się spotkanie ze znanym artystą, muzykiem i autorem wielu tekstów  piosenek, Panem Cezarym Makiewiczem. Spotkanie miało na celu rozbudzenie zainteresowań muzycznych dzieci, zachęcić do śpiewania, do nauki gry na gitarze.
Piesni czas laczy nas (4)
Więcej-->

Wizyta dzieci z placówki wsparcia dziennego ,, Mrowisko”

W ramach  organizowanych przez wychowawców  placówki wsparcia dziennego ferii zimowych,  dzieci ze świetlicy ,, Mrowisko” w Nawiadach odwiedziły Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wizyta dzieci z placowki wsparcia dziennego Mrowisko  (1) Wizyta dzieci z placowki wsparcia dziennego Mrowisko  (4)
Więcej-->
Więcej-->
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Przedmiot zamówienia
wyłonienie specjalistów: specjalista ds. terapii, pielęgniarka (położna /środowiskowa) do Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz dotkniętych przemocą w rodzinie  w GOPS w Pieckach


Ogłoszono w dniu:
31.01.2018 - Zapytanie Ofertowe
31.01.2018 - Oferta
9.02.2017 - Informacja do zapytania ofertowego (brak ofert)
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.
Przedmiot zamówienia
wyłonienie instruktora zajęć sportowych dla dzieci w placówce wsparcia dziennego prowadzonej przez GOPS w Pieckach


Ogłoszono w dniu:
31.01.2018 - Zapytanie Ofertowe
31.01.2018 - Oferta
31.01.2018 - Ramowy program zajęć
9.02.2017 - Informacja do zapytania ofertowego (brak ofert)
Więcej-->
PRZYSZŁOŚĆ TO AKTYWNOŚĆ
- informacje na temat projektu realizowanego przez Instytut Badawczo- Szkoleniowy z Olsztyna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach

okres realizacji: VII - 2017 do IX - 2019
Więcej-->
ZDROWO I PRZEBOJOWO W ZIMOWYM NASTROJU

Dnia 01 lutego 2018r. dzieci uczęszczające do placówki wsparcia dziennego- świetlicy opiekuńczo- wychowawczej „Mrowisko” w Nawiadach, uczestnicy Klubiku Profilaktycznego oraz Punktu Wolontariatu działającego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach wzięli udział w wycieczce do Mrągowa
Zdrowo i przebojowo (3) Zdrowo i przebojowo (7)
Więcej-->
Aktualizacja harmonogramu zajęć w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach na okres styczeń- czerwiec 2018r.
INFORMACJA DLA OSÓB OTRZYMUJĄCYCH POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ Z CARITAS W RAMACH POPŻ 2014-2020 - PODPROGRAM 2017
Więcej-->
Pracownicy GOPS w Pieckach oraz mieszkańcy gminy Piecki na kursie samoobrony

Już piąty raz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach oraz mieszkańcy gminy Piecki uczestniczyli w kursie samoobrony zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Mrągowie w ramach  działań prewencyjnych „Razem przeciwko przemocy”.
Więcej-->
Kurs samoobrony Piecki (3) Kurs samoobrony Piecki (7)
Więcej-->
Wyroznienie dla GOPS Piecki
Więcej-->
OGŁOSZENIE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W  PIECKACH                Z PRZYKROŚCIĄ INFORMUJE, ŻE SEMINARIUM
pt. ,,SZTUKA MÓWIENIA „NIE” Z CZYSTYM SUMIENIEM ,,JESTEM OK TAKI, JAKI JESTEM!” ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 8 MARCA 2018 R.
NIE ODBĘDZIE Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH.

NOWY TERMIN SEMINARIUM TO
15 MARCA 2018 R.

ZA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ SERDECZNIE PRZEPRASZAMY !
Seminarium w GOPS 2018_3
Warsztaty wielkanocne dla dzieci i rodziców.

16 marca 2018r. w Klubiku Profilaktyki Pozytywnej w świetlicy GOPS Piecki odbyły się warsztaty wielkanocne zorganizowane przez asystentów rodzin. Były one okazją do wspólnego spotkania rodzin oraz wymiany doświadczeń związanych ze świętami wielkanocnymi. Podczas zajęć dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonywały stroiki wielkanocne, które będą ozdobą wielkanocnych stołów w domach rodzinnych.
Warsztaty wielkanocne (11) Warsztaty wielkanocne (16)
Więcej-->
W dniu 15 marca 2018 r. w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, pod patronatem Family-Lab Polska odbyły się zajęcia w formie seminarium inspirującego wg J. Juula duńskiego terapeuty rodzinnego ,,Sztuka mówienia „nie” z czystym sumieniem”.
Więcej-->
Czy znamy prawdę o dopalaczach? szkolenie w GOPS w Pieckach.

W  dnia 19 marca 2018 r. , w  świetlicy Klubu Integracji Społecznej działającego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, odbyło się szkolenie na temat: ,, Dopalacze to moda, czy zagrożenie”. Działanie to wynikało z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018  (chwała Rady Gminy Piecki Nr XLV/278/17 z dnia 28 grudnia 2017 r)
STOP dopalaczom (1) STOP dopalaczom (3)
Więcej-->
Katalog wsparcia rodzin
opracowany przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach