ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki
Tel. (89) 742 22 78  Fax. (89) 741 38 90
gops@piecki.com.pl
GOPS Piecki
AKTUALNOŚCI 2016
Zarządzenie Nr  01 /2016
z dnia 15 stycznia 2016 r.
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2016 r.
1. Zarządzenie Nr 1/2016
2. Oferta realizacji zadania publicznego
3. Formularz zgloszenia uwag
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza do korzystania z darmowego internetu poprzez infomat zainstalowany w tutejszym ośrodku  który został sfinansowany z projektu  "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim".  W okolicach lokalizacji infomatów istnieje również możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do internetu, tzw. wi-fi.
Z internetu można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515
          Sprawozdanie z  
      działalności GOPS w
      Pieckach za 2009 rok
    
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2010 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2011 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2012 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2013 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2014 rok.
Portal Funduszy Europejskich
Wykaz instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu Mrągowskiego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach jest uczestnikiem Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Informacja o podpisaniu umowy na realizacje zadania publicznego profilaktyki problemow alkoholowych
KOMUNIKAT - PROGRAM RODZINA 500

W związku z przygotowaniami do realizacji Programu Rodzina 500+ informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach.
Więcej >>
HARMONOGRAM  ZAJĘĆ

Placówek Wsparcia Dziennego działających w formie:
1.świetlicy opiekuńczo- wychowawczej „Mrowisko” w Nawiadach
2.zajęć opiekuńczo- wychowawczych w świetlicach wiejskich
3.Grup Zabawowych
4.Punktu wolontariatu „Pomocna Dłoń”
prowadzonych przez GOPS Piecki
w 2016 r.
(od dnia 01.04.2016r.)
Organ prowadzący: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
Dnia  08.03.2016r  o godz. 11ºº - 14 ºº   odbędą  się  warsztaty ( dietetyczne i/ edukacji ekonomicznej/ kulinarne) dla  podopiecznych    Gminnego   Ośrodka    Pomocy  Społecznej w Pieckach. Warsztaty  odbędą  się  w  świetlicy  GOPS w  Pieckach  przy  ulicy  Zwycięstwa 35/2.
Warsztaty  realizowane  są w  ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015.

Podczas  warsztatów  podopieczni  Stowarzyszenia  będą  mogli  zapoznać  się  z  zasadami prawidłowego odżywiania i  oddziaływaniem żywienia na  zdrowie. Dodatkowo poznają zasady planowania jadłospisu dla siebie i całej rodziny z uwzględnieniem darów żywnościowych

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Piecki na lata 2016-2022
Więcej >>
KAMPANIA BPROFILAKTYCZNA
"KIEROWCO ZACHOWAJ TRZEŹWOŚĆ NA LĄDZIE I NA WODZIE"

W ramach Kampanii profilaktycznej "Kierowco - zachowaj trzeźwość na lądzie i na wodzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach i Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie w dniu 13 maja 2016r. (piątek) w godzinach popołudniowych przeprowadzi akcję pn. "Stop pijanym kierowcom". Ponieważ zbliża sie okres letni, wzmożonego ruchu drogowego oraz zagrożenie ze strony osób wsiadających za kierownicę pod wpływem alkoholu, postanowiliśmy prowadzić działania edukacyjne i kontrolne zmierzające do wyeliminowania z ruchu kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu i środków o podobnym działaniu. Akcja prowadzona będzie przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieckach, ul. Zwycięstwa 35/2. Do akcji przyłączą się również wolontariusze "Pomocna dłoń"  z Piecek i Nawiad.
Akcja (1)
Program wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW  W GMINIE PIECKI

W dniach 6,7 maja 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu  40 godzinnego programu wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW . Kolejne spotkanie odbędzie się w terminie - 19,20 maja 2016r. Odbiorcami szkolenia są nauczyciele, pedagodzy, animatorzy lokalni i rodzice z gminy Piecki (14 uczestników).
Program powstał i funkcjonuje w ramach szeroko rozumianego Programu Pomocy Rodzinie, wpisany jest w Program Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016. Rekomendowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie prowadzi P. Ewa G. Smolińska - wieloletni psycholog, wojewódzki koordynator programu "Szkoła dla rodziców". 
Program "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" wskazuje profilaktykę zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Ujawnia rolę dialogu jako  podstawę budowania relacji międzyludzkich i wychowania. Przedstawia  zasady,  normy,  wartości  i ograniczenia jako niezbędne warunki wychowania.  Ważnym aspektem są również uczucia, ich rola  oraz umiejętności ich rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z nimi. Niezmiernie ważne w "zdrowych" relacjach z dziećmi jest nazywanie swoich uczuć, mówienie o nich otwarcie. Dziecko przez samo nasze zachowanie nie wie dlaczego jesteśmy w danym momencie źli, niezadowoleni, uważa, że to przez nie, tym samym czuje się niechciane i odepchnięte.  Program prezentuje wychowanie przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania) do samodyscypliny, co jest bardzo istotne,  gdyż  dziecko karę uważa za atak. Szkolenie uczy rozwiązywania sytuacji problemowych i konfliktów przez empatyczne podpowiedzi (które wzmacniają więzi z dzieckiem, powodują, że dziecko się do nas zbliży i przyjdzie z każdym problemem). Udział w szkoleniu finansowany jest z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki  na 2016r.

Sekretarz GKPiRPA
Marta Deptuła
Szkola dla rodzicow (1) Szkola dla rodzicow (2)
ZHP 1 (1) ZHP 1 (2) ZHP 1 (3)
ZHP 4 ZHP 5
Z Januszem Korczakiem, patronem Komendy Hufca ZHP w Mrągowie- w świetlicach,  w Pieckach i okolicach

Komenda Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Mrągowie obchodziła święto swojego patrona Janusza Korczaka. Z tej  okazji 16 kwietnia b.r. ponad 30 -osobowa  grupa harcerzy wraz z Komendantem  hm ks. Józefem Bachem i dh Barbarą Strzałkowską oraz innymi druhami i  druhnami  odwiedzili  świetlice wiejską w Głógnie,   Punkt  Wolontariatu ,, Pomocna Dłoń” działający  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Piecek  oraz  świetlicę  wiejskiej w  Lipowie. Wspólnie z dziećmi i młodzieżą uczęszczającą na zajęcia organizowane w tych  świetlicach, harcerze i harcerki  świętowali  święto swojego patrona niosąc przeslanie myśli pedagogii swojego patrona.
W świetlicy  wiejskiej  w Głognie czekała wraz z dziećmi i rodzicami nasza animatorka zajęć,  Pani Małgosia Prusaczyk. Harcerze opowiadali  dzieciom i ich rodzicom o swojej działalności i patronie hufca, uczyli swoich pląsów i zabaw. Następnie udali się do świetlicy Klubu Integracji Społecznej działającego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach, gdzie grupa wolontariuszek z Punktu Wolontariatu  „Pomocna Dłoń” przyjęła ich najlepiej jak umiała. Kierownik GOPS Teresa Nowacka podziękowała za przybycie oraz dobrą współpracę ZHP z GOPS. Dziewczęta z wolontariatu pod opieką Pani Justyny Giers i Marty Deptuły, przygotowały prezentację multimedialną w której przedstawiły swój dotychczasowy plan działania, a także przygotowały  herbatkę i super kanapeczki ze zrobioną przez siebie marmoladką z jabłuszek. Nie zabrakło wspólnego śpiewu i rozmowy. Następnie wszyscy autokarem udaliśmy się do świetlicy wiejskiej w Lipowie, gdzie znów dzieci zostały się z  sylwetką Janusza Korczaka oraz nauczyły się pląsów i śpiewu harcerskich i zuchowych piosenek przy dźwiękach gitary druha Grzegorza Piątek.   Na świeżym powietrzu również nie zabrakło wspólnych zabaw i śpiewu, oraz prowadzonej przez Panią Martę Deptuła i Panią Justynę Giers terenowej gry integracyjnej ,, Ekspedycja”. Głównym punktem spotkania było oczywiście przygotowane prze animatorkę zajęć świetlicowych Panią Agnieszkę Wasyk , tradycyjne harcerskie  ognisko zapalane ,, jedną zapałką”. Pani Barbara Strzałkowska opowiedziała o tym z jakim szacunkiem harcerze powinni odnosić się do ognia i omówiła wiele  innych zasad.
Było to wspaniałe doświadczenie i mile spędzony czas zarówno dla zuchów, harcerzy jak  też i naszej młodzieży zaangażowanej w wolontariat. Mamy nadzieję, że wraz z wiosną na terenie gminy Piecki  ,, wyrosną” nowe drużyny zuchowe i harcerskie, których aktywne działanie będzie alternatywną formą spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży ( będą sposobem na   nudę i siedzenie przez komputerem).  Serdecznie zapraszamy , a Komendantowi Hufca ZHP w Mrągowie hm ks. J. Bach, druhnie Basi Strzałkowskiej i wszystkim  druhnom i druhom, oraz zuchom i harcerzom, bardzo dziękujemy za przyjazd do nas i wspaniałe chwile spędzone razem.

Dzieci, młodzież , wolontariuszki
oraz
pracownicy  GOPS w Pieckach
Artykuły zamieszczone w Kurierierze Mrągowskim na temat naszych działań
Dzień Dziecka

      W dniu 02.06.2016 przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach w ramach XVIII Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny został zorganizowany Dzień Dziecka dla dzieci uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego działających na terenie gminy Piecki.
      Dzieci zaprezentowały rodzicom i zgromadzonym gościom pokaz taneczny zumby. Wszyscy przyłączyli się do tego energicznego tańca. Uczestnicy zabawy wzięli udział w przygotowanych przez wychowawców atrakcjach: torze przeszkód, malowaniu twarzy, wędce szczęścia. Imprezę swoją obecnością uatrakcyjnili Seniorzy z „Iskierki Nadziei”, którzy zaśpiewali piosenki. Dzieci z zaciekawieniem słuchały czytanych bajek.
      Na koniec dzieci dostały słodki poczęstunek oraz drobne nagrody za udział w konkursach.  Wszystkim dziękujemy za pomoc.
sporządziła: Giers Justyna
Dzien dziecka 02.06 (1) Dzien dziecka 02.06 (2) Dzien dziecka 02.06 (3)
„Przedsiębiorcze dzieci”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach w listopadzie 2015 r. przystąpił do projektu „Przedsiębiorcze dzieci” realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w Warszawie oraz Narodowy Bank Polski.  Celem projektu jest nabycie przez dzieci podstawowej wiedzy w zakresie ekonomii oraz kształtowanie predyspozycji do bycia przedsiębiorczym.
         W dniu 17 maja 2016 dwie grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nawiadach i Dłużcu z kl. „O” i  „I” realizujące projekt „Przedsiębiorcze dzieci”, odwiedziły Warmińsko- Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Pieckach. Pani Kierownik Banku opowiedziała o swojej pracy i innych pracowników. Dzieci dowiedziały się ciekawych informacji min. pochodzenie pieniądza, jakie sprawy można załatwić w banku, do czego służy bankomat, karta do bankomatu czy karta kredytowa.
          Następnie dzieci udały się z wizytą do Pani Wójt Gminy Piecki Agnieszki Kurczewskiej, która opowiedziała o swoich obowiązkach wynikających z pełnionej funkcji.
         Dzieci bardzo były zadowolone z wycieczki i drobnych upominków, które dostały.
Sporządziła: Giers Justyna
Przedsiebiorcze dzieci (1) Przedsiebiorcze dzieci (2) Przedsiebiorcze dzieci (3)
INFORMACJE NA TEMAT PLANOWANYCH WYDARZEN XVIII WARMINSKO MAZURSKICH DNI RODZINY
HARMONOGRAM OBCHODÓW XVIII WARMIŃSKO - MAZURSKICH DNI RODZINY POD HASŁEM: "RODZINA TU WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA" ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PIECKI
UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, iż  złożenie wniosku na świadczenie wychowawcze rodzina „500+”  do dnia 30.06.2016r skutkuje ustaleniem prawa do świadczenia od 1 kwietnia 2016r.
Po upływie tego terminu świadczenie będzie przysługiwało od dnia złożenia wniosku.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2015 rok.
UWAGA

Przyznane świadczenie wychowawcze rodzina „500+” będzie wypłacane:
* na konto bankowe - 23 dnia każdego miesiąca
* gotówką w Banku Spółdzielczym Oddział Piecki, każdego 24 dnia miesiąca
, a gdy dzień ten będzie wolny od pracy - w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. Nieodebrane świadczenie wychowawcze w ustalonym terminie spowoduje ich wypłatę w terminie płatności w następnym miesiącu. Nieodebrane świadczenie wychowawcze przez 3 kolejne miesiące spowoduje wstrzymanie ich wypłaty.
Kampania profilaktyczna,, Zachowaj ostrożność i trzeźwość na lądzie i na wodzie”

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Piecki przeprowadzono lokalną, przedwakacyjną  akcję profilaktyczną ,, Zachowaj ostrożność i trzeźwość na lądzie i wodzie”. W dniach 14-16 czerwca 2016r., w szkołach na terenie gminy Piecki tj. w Szkole Podstawowej w Starych Kiełbonkach, Nawiadach, Dłużcu, Krutyni oraz w Zespole Szkół w Pieckach, w ramach działań podejmowanych z zakresu profilaktyki uniwersalnej, odbyły się prelekcje i pokazy ratownictwa przedmedycznego. Akcja miała na celu przeciwdziałanie różnym zachowaniom ryzykownym dotyczącym zażywania substancji psychoaktywnych, oraz sprzyjającym rozwojowi problemów alkoholowych (zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej) . W ramach programu omówione zostały zasady bezpieczeństwa na wodzie i lądzie, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przy jednoczesnym przeprowadzeniu zajęć praktycznych z użyciem fantomów, oraz  przekazane zostały materiały edukacyjne ( ulotki).  Zajęcia prowadzili ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Mrągowie P. Andrzej Damazy, Józef Ząbek oraz Sebastian Paczkowski. W zajęciach uczestniczyło łącznie ok 500 uczniów.
W/w zadanie rekomendowane jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sekretarz GKPiRPA
Marta Deptuła
WOPR Dluzec (1) WOPR Dluzec (2) WOPR Dluzec (3) WOPR Dluzec (4)
WOPR - Nawiady (1) WOPR - Nawiady (2) WOPR - Nawiady (3)
WOPS - SP Piecki (1) WOPS - SP Piecki (2) WOPS - SP Piecki (3) WOPS - SP Piecki (4)
WOPR - St. Kielbonki (1) WOPR - St. Kielbonki (2) WOPR - St. Kielbonki (3) WOPR - St. Kielbonki (4)
Akcji „Z serca dla dziecka”

           W dniu 9 czerwca, w świetlicy Klubu Integracji Społecznej prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionalny Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Mrągowie, z  grupą rodziców, którzy przyszli ze swoimi małymi pociechami.  Spotkanie odbyło się w ramach prowadzonej przez PCK ogólnopolskiej akcji „Z serca dla dziecka”. Grupa, wytypowanych  przez pracowników socjalnych i pielęgniarki środowiskowe, 12  młodych rodziców z terenu Gminy Piecki,   otrzymała nieodpłatnie  wyprawki dla dzieci ( kołderka, poduszeczka itp.).  W spotkaniu wziął udział wiceprezes Oddziału Regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Mrągowie p. Bogdan Kossakowski, Pani Maria  Lemecha Kierownik Biura PCK w Mrągowie, Teresa Nowacka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, pracownicy socjalni, asystent rodziny, oraz wolontariuszki ze szkolnego koła PCK w zespole szkół w Pieckach wraz z opiekunem Panią Bożeną Smętek. Rodzice dzieci byli mile zaskoczeni, a ich pociechy mogły w tym czasie pobawić się na świetlicy GOPS , w ,,Kąciku Malucha”. Serdecznie dziękujemy organizatorom za przeprowadzoną akcję, oraz podjętą współpracę z GOPS w Pieckach.

Teresa Nowacka Kierownik GOPS w Pieckach.
Akcja PCK 1 Akcja PCK 2
BEZPIECZNE WAKACJE 2016
          
Szkoła Podstawowa w Nawiadach  wzięła udział w ogólnopolskiej akcji ,, Bezpieczne Wakacje”, której celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Akcję rozpoczęły zajęcia przeprowadzone przez Renatę Minkiewicz na świetlicy Mrowisko”( w nawiadach), prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach , na której został również ogłoszony konkurs plastyczny pod tą samą nazwą.
           Dzień później, 16.06.2016r. gościliśmy przedstawicieli WOPR, którzy przybliżyli naszym uczniom zagrożenia czyhające na osoby odpoczywające nad wodą. Zademonstrowali zachowania, które mogą uratować życie innym. Nasi uczniowie mieli okazję pochwalić się umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, której uczą już od najmłodszych klas.
          Z kolei w czwartek 17.06.2016r. odwiedziły nas zaproszone policjantki z Mrągowa, które zademonstrowały uczniom film przestrzegający przed niebezpiecznymi zachowaniami. Z udziałem uczniów naszej szkoły zaprezentowały zachowania, które warto znać na wypadek wakacyjnych niebezpieczeństw. Dzięki zajęciom dzieci miały możliwość zapoznania się, przypomnienia bądź utrwalenia informacji związanych z bezpieczeństwem w szerokim tego słowa znaczeniu. Niewątpliwie pomogły one uświadomić wszystkim, jak ogromne znaczenie dla każdego człowieka ma jego bezpieczeństwo oraz ile zagrożeń występuję podczas codziennego życia, wykonywania rutynowych działań, przy których bardzo często nie uświadamiamy sobie zagrożeń, jakie one ze sobą niosą. Poprzez udział szkoły w akcji, aktywność nauczycieli i uczniów, z pewnością zwiększy się poziom bezpieczeństwa dzieci w czasie wakacji. Uczniowie uświadomili sobie, poprzez różnorodną twórczą aktywność, konsekwencje niewłaściwych zachowań, które tak często są obecne wśród dzieci i młodzieży.

Renata Minkiewicz
Bezpieczne wakacje (1) Bezpieczne wakacje (1a) Bezpieczne wakacje (2)
Bezpieczne wakacje (3) Bezpieczne wakacje (4) Bezpieczne wakacje (5)