ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki
Tel. (89) 742 22 78  Fax. (89) 741 38 90
gops@piecki.com.pl
GOPS Piecki
AKTUALNOŚCI 2016
Zarządzenie Nr  01 /2016
z dnia 15 stycznia 2016 r.
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2016 r.
1. Zarządzenie Nr 1/2016
2. Oferta realizacji zadania publicznego
3. Formularz zgloszenia uwag
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach zaprasza do korzystania z darmowego internetu poprzez infomat zainstalowany w tutejszym ośrodku  który został sfinansowany z projektu  "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim".  W okolicach lokalizacji infomatów istnieje również możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do internetu, tzw. wi-fi.
Z internetu można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515
          Sprawozdanie z  
      działalności GOPS w
      Pieckach za 2009 rok
    

Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2010 rok.

Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2011 rok.

Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2012 rok.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2013 rok.

Sprawozdanie z działalności GOPS w Pieckach za 2014 rok.
Portal Funduszy Europejskich
Wykaz instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu Mrągowskiego.
HARMONOGRAM OBCHODÓW XVII WARMIŃSKO - MAZURSKICH DNI RODZINY POD HASŁEM: "RODZINA DROGOWSKAZEM ŻYCIA" ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY PIECKI
MAJ - CZERWIEC

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach jest uczestnikiem Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Informacja o podpisaniu umowy na realizacje zadania publicznego profilaktyki problemow alkoholowych